Harmonia Leeuwarden
Embleem Harmonia
Oprichters Harmonia Nederland

Welkom bij de website van Harmonia Leeuwarden.
Harmonia Leeuwarden is een spirituele vereniging. Harmonia heeft landelijk
meerdere afdelingen en is opgericht in 1888.
Harmonia Leeuwarden is een enthousiaste vereniging, met veel vaste leden.
Het bestuur is in handen van August Tahapary.
Volgende openbare avond 23 November Lees meer
Het Bestuur van Harmonia
                                     August
Tahapary
Harmonia Leeuwarden is verhuisd. Vanaf 12 januari 2017 is het adres
Swettehiem
Pieter Sipmawei 8
8915 EG Leeuwarden
Embleem Harmonia
15
24 Mei is er weer een openbare avond met .Het bekende Lammert Begeman zal deze avond verzorgen.
Mis deze mooie avond niet.
Lammert begeman
Ingang Swettehiem
27 September Minibeurs, door eigen leden